Ellite Diamonds

Po edukacji zapraszamy do sklepu

EdukacjaDiamenty

   Diamenty to  krystaliczne minerały węgla, będące najtwardszymi

substancjami na Ziemi.  W formie surowej są nieatrakcyjne i bez połysku.

Odpowiedni szlif, polerowanie diamentowym pyłem  przemienia nieatrakcyjny

kamień w skrzącą się   piramidę blasku zwaną brylantem. Precyzyjne szlify

wydobywają z diamentu życie,  światło i blask,  dając unikatowy efekt

świetlny. Niepowtarzalny urok brylantów sprawia,   że ich wartość nigdy nie

przejma.


   Podsumowując  brylantem nazywamy  diament o szlifie brylantowym.

Jednak potocznie w Polsce używa się tego określenie dla wszystkich

oszlifowanych diamentów,  bez względu na rodzaj nadanego im kształtu

(szlifu) podczas szlifowania.