Ellite Diamonds

Po edukacji zapraszamy do sklepu

EdukacjaZłoto

Co to są karaty?

Karat – jest to jednostka masy używana w jubilerstwie do określania wielkości kamieni i pereł. Jednostki tej używa się również do określenia czystości złota czyli zawartości czystego złota w stopie.

Oznaczenie ct jest ogólnie przyjętym międzynarodowym symbolem jednostki karatu.

Karat w kamieniach szlachetnych:

Nazwa karat została zaczerpnięta z francuskiego słowa „carat”, która pochodzi od greckiego „karaton” co tłumaczymy na „owoc karoby”. Karoba oznacza drzewo nazywane inaczej szarańczanem lub chlebem świętojańskim. Ziarna owego szarańczanu mają masę około 0,2 g dlatego już od wieków były wykorzystywane na Bliskim Wschodzie do ważenia kamieni szlachetnych.

Karat w złocie:

Karat również służy do określenia czystości wyrobu złotniczego.

1 karat to 1/24 zawartości czystego złota w stopie.

Oznacza to, że złoto 24- karatowe jest złotem czystym.

Należy więc zapamiętać: karat w złocie określa jego czystość, w kamieniu szlachetnym – jego wagę.